Over Relationele familiebemiddeling

WANNEER HET ‘MOETEN UITPRATEN’ DE MISSIE IS, NEEMT AUTOMATISCH HET LUISTERBEREIK WAT AF.

Denkende aan familiemediation, is misschien het eerste wat in je opkomt dat dit vooral zal gaan over echtscheidingen, nalatenschap of allerlei problemen binnen een familiebedrijf.
Op het moment dat het financiële aspect wat meer op de achtergrond verdwijnt, dan wordt het vaker opgevat als een geheel andere kwestie.

Dit soort problemen fixen we liever zelf wel even. Je bent immers één familie toch?

Wat is het bijkomende effect wanneer familietradities gaan botsen met gezinsbelangen? Wat weegt uiteindelijk het zwaarst? Welke gevoelstempratuur voelt nog behaaglijk aan voor de koude kant? Misschien spelen er ineens zorgkwesties op, naarmate de (groot)ouders wat verder opschuiven naar een andere positie binnen de familiehiërarchie.

Ferry Francois

“In een patstelling ben je eerder geneigd onderliggende feiten hard te maken, dan overeenkomsten te zoeken in het bovenliggende verhaal.”

Ervaringen van anderen:

Positief, objectief, vriendelijk en duidelijk, vasthoudend, altijd beschikbaar, een echte rots in de branding. Door zijn vasthoudendheid en overtuiging dat er toch een kans van slagen is op een opening, heeft hij een vastzittende situatie weer open weten te maken. Heel dankbaar dat we Ferry hebben ingeschakeld.

A

15 sep 2022

We hebben Ferry leren kennen als een zeer open, bekwaam en deskundig persoon. Gaf veel ruimte voor discussies, maar greep op tijd en rustig in als het nodig was en leidde het gesprek zonder waardeoordeel in de juiste richting. We hebben heel veel aan zijn deskundige mediation gehad, we zijn blij dat we hem hebben ontmoet.

B&G

18 jul 2023

Wij hebben een uitstekende mediator gehad met veel kennis en ervaring op het gebied van (relationele) conflicten. Ferry kan heel goed de balans vinden tussen theorie & praktijk en zo iedereen keer op keer weer meekrijgen en de neuzen dezelfde kant op laten wijzen. Gewoonweg een harstikke warme en kundige professional!

Niko

11 juli 2023

De ervaring met The point Q is erg goed bevallen. Er is snel gehandeld. Er wordt op een prettige manier gecommuniceerd en het leert je ook nog eens iets over jezelf. Het traject is altijd spannend maar je voelt dat je serieus wordt genomen en er wordt gezocht naar een oplossing. Tevens is de afhandeling ook goed, nazorg en afronding.

Roy

27 jan 2023

Relationele familiebemiddeling

Het extra moeilijke om een harmonieuze familierelatie te onderhouden, is dat elk familielid tegelijkertijd op verschillende niveaus een nogal gevarieerd rollenspel speelt. Zodoende kan de onderlinge dynamiek en interactie nogal verschillen van persoon tot persoon binnen de disciplines van de familiekring. Deze verschillen worden vaak zichtbaarder wanneer onderlinge spanningen verder blijven aanhouden. Het spanningsveld tussen onuitgesproken verwachtingen en eerdere teleurstellingen worden in de regel vaker indirect naar elkaar uitgesproken, dan naar de persoon in kwestie zelf.  Wie schaart zich dan waar? Wie neemt het precies voor wie op, vanuit vooropgestelde loyaliteitsgevoelens?

Toenadering zoeken met als doel het gezamenlijk uit te praten is niet zo gemakkelijk zoals het vaker van te voren wordt ingeschat. Gestapelde problematiek, waar begin je (aan)? En op welk speciaal gekozen familiemoment?

Uiteindelijk ontkom je er niet aan om tijdens lastige gesprekken kwesties te benoemen die wat dieper verscholen liggen, en vervolgens weer als ronduit stuitend kunnen worden opgepakt door de ander. Buiten de emotionele binding, ingesleten rolpatronen en specifieke etiquette, vergelijk je persoonlijke ervaringen vanuit het perspectief hoe het eigenlijk zou  horen te zijn, bekeken vanuit de meest ideale situatie. Vanuit het verleden zijn er natuurlijk -over en weer- voldoende situaties te benoemen, die elkaar (totaal) tegenspreken. De uitkomst over wie er nu precies gelijk heeft wordt het bovengenoemde feit, waardoor de discussie steeds verder zal oplopen, totdat het dieptepunt wordt bereikt.

Wanneer op enig moment onderhuidse spanningen rechtstreeks contact maken met persoonlijke pijnpunten, maakt dit resoluut kortsluiting in jouw systeem. Deze schok brengt je van je stuk en creëert wanorde en gevoelens van onmacht. Personen die het dichtst bij je staan kunnen je hierdoor bewust of onbewust het hardst raken. Soms kan dit betekenen dat je liever ervoor kiest om elkaar uit de weg te gaan. Vermijden zodat het niet erger kan worden, vanuit een vorm van zelfbescherming.

Meestal wordt er dan maar gekozen voor de enig mogelijke (tijdelijke) oplossing. Zand erover! En niet meer over beginnen!

Is hiermee dan niet een belangrijke fase overgeslagen? De kans om meer inzicht te krijgen wat er zich onder de oppervlakte werkelijk afspeelt, het creëren van alternatieve opties om samen de benodigde ruimte te vinden om wederzijdse doelen te verwezenlijken die zich gemakkelijker zullen voegen naar een nieuwe realiteit

Een terugbelverzoek achterlaten?

Hoe werkt het?

1.

Kennismaking en intake

 • ✓   Telefonisch kennismakingsgesprek met alle direct betrokkenen
 • ✓   Probleem analyse op basis van de aard van het conflict, eerste indrukken van de grote lijnen.
 • ✓   Onderlinge bereidheid van alle betrokkenen toetsen die een directe of indirecte rol spelen in de familiedynamiek.
 • ✓   Afstemming vinden van de individuele één-op-één intakegesprekken met de deelnemers op locatie (privéadres of neutrale locatie in de buurt).

2.

Inventarisatie

 • ✓   Uitkomst van de individuele intakegesprekken in perspectief zetten, zodat de agenda kan worden opgesteld in welke volgorde de deelnemers met elkaar in gesprek komen, plenaire deelsessies of direct de gezamenlijke familiegesprekken?
 • ✓   Kostenplaatje, begroting opmaken, financieel aandeel van de deelnemers bespreken en in onderlinge afstemming brengen.

3.

Familiegesprekken

 • ✓   Planning van de gezamenlijke agenda met verschillende vastgestelde datums om voortgang te blijven vinden in de flow van het mediationproces.
 • ✓   Telefonische support om thema’s vertrouwelijk te kunnen evalueren, sparren over mogelijke gespreksonderwerpen die onderbelicht zijn geraakt.
 • ✓   Tips and tricks, communicatietechnieken.
 • ✓   Praktische onderlinge afspraken voor de toekomst. The do and don’ts.
 • ✓   Eindverslag mediation vanuit perspectief van de mediator, inclusief de bekrachtiging van gemaakte familiaire afspraken.

4.

Nazorg

 • ✓   Het delen van persoonlijke ervaringen na een tijdsbestek van ca. 4 weken.
 • ✓   Evaluatie van de voorgestelede plannen en onderlinge afspraken tijdens mediation. Hoe werkt dat nu, voor iedereen?
 • ✓   Verdere ideeën of opties om de familieverstandhouding te kunnen optimaliseren

Neutraal en professioneel

Opgeleid en gekwalificeerd

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Kennismaken?

 Bel of mail Ferry!

The Point Q

Afroditekade 67
1076 DP Amsterdam

Linkedin

De kleine lettertjes

Alle rechten voorbehouden | The Point Q | Oog op Marketing

Call Now Button