OVER ARBEIDSMEDIATION

WE CAN WORK IT OUT.

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Wat dit precies betekent, heeft een ieder vaak net een ander beeld bij. Soms ontstaan er hierdoor spanningen die een zware impact hebben op de onderlinge samenwerking. En daarmee ook op jouw persoonlijke welzijn. Dit kan door van alles zijn of misschien wel vaker door een optelsom van factoren. Een (te) hoge werkdruk, miscommunicatie tussen personen of afdelingen, een moeizaam verlopen functioneringsgesprek, een aangekondigde reorganisatie, nieuwe taken of verantwoordelijkheden, financiële druk thuis of juist in het bedrijf, ziekte of ongewenst gedrag. Noem maar op…

Veel wordt onderling wel opgelost. Maar wat wanneer een ongewenste situatie steeds verder oploopt? Heb je dan ineens te maken met een arbeidsconflict?

Samenwerken vraagt om een effectieve en betrokken communicatie. Juist op het moment dat de onderlinge verstandhouding onder druk komt te staan. Hoe blijf je onder deze omstandigheden proactief, empathisch, reflectief en diplomatiek tegelijkertijd? De persoonlijke uitdaging om desondanks ‘on listening terms’ te blijven, lijkt misschien wel iets te veel gevraagd. In deze gevallen kan de HR-afdeling, de bedrijfsarts of één van jullie zelf mediation adviseren. Om met hulp van een neutrale, professionele bemiddelaar weer in gesprek te gaan om oplossingen te vinden binnen de verstoorde werkrelatie.

Om de angel uit het conflict te halen en verdere helderheid te verkrijgen waar bij een ieder van jullie de kansen en (on)mogelijkheden liggen om geboden oplossingen te vinden. De mediator neemt geen beslissingen en adviseert niet, maar ondersteunt het communicatie en besluitvormingsproces.

Ferry Francois<br />

“Waar jullie nu staan, zegt vrijwel niets over wat je zult bereiken. Het zegt eerder iets waar je samen zou kunnen beginnen.”

Ervaringen van anderen:

Positief, objectief, vriendelijk en duidelijk, vasthoudend, altijd beschikbaar, een echte rots in de branding. Door zijn vasthoudendheid en overtuiging dat er toch een kans van slagen is op een opening, heeft hij een vastzittende situatie weer open weten te maken. Heel dankbaar dat we Ferry hebben ingeschakeld. 

A

15 sep 2022

We hebben Ferry leren kennen als een zeer open, bekwaam en deskundig persoon. Gaf veel ruimte voor discussies, maar greep op tijd en rustig in als het nodig was en leidde het gesprek zonder waardeoordeel in de juiste richting. We hebben heel veel aan zijn deskundige mediation gehad, we zijn blij dat we hem hebben ontmoet.

B&G

18 jul 2023

Wij hebben een uitstekende mediator gehad met veel kennis en ervaring op het gebied van (relationele) conflicten. Ferry kan heel goed de balans vinden tussen theorie & praktijk en zo iedereen keer op keer weer meekrijgen en de neuzen dezelfde kant op laten wijzen. Gewoonweg een harstikke warme en kundige professional!

Niko

11 juli 2023

De ervaring met The point Q is erg goed bevallen. Er is snel gehandeld. Er wordt op een prettige manier gecommuniceerd en het leert je ook nog eens iets over jezelf. Het traject is altijd spannend maar je voelt dat je serieus wordt genomen en er wordt gezocht naar een oplossing. Tevens is de afhandeling ook goed, nazorg en afronding.

Roy

27 jan 2023

Een terugbelverzoek achterlaten?

Hoe werkt het?

1.

Kennismaking en intake

In een eerste intake maken wij kennis met elkaar om het persoonlijke verhaal te kunnen vertellen waar het een ieder precies om gaat. Hiervoor tekenen wij allereerst samen een vertrouwelijkheidsverklaring, zodat de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie voor beide partijen, direct vanaf de start gewaarborgd is.

2.

Inventarisatie

We stellen samen vast met welke partijen nodig zijn om het conflict op te lossen. Soms schuiven derden zoals de HR-adviseur, advocaat of de bedrijfsjurist ook aan in de gezamenlijke sessies. Dat gaat altijd in goed overleg en met instemming van alle betrokken partijen.

3.

Voortgang mediation

Nadat de tafelsetting en agenda bepaald zijn, gaan we van start met de gezamenlijke gesprekken. Vooraf aan het gesprek nemen we in grote lijnen de mediationoverkomst samen nog even door en wordt deze door jullie ondertekent. Over het algemeen zij drie à vier gezamenlijke sessies van twee uur nodig om te komen tot duurzame afspraken waar alle partijen achter staan. Het resultaat wordt meestal schriftelijk vastgelegd in een afsprakenlijst of via een vaststellingsovereenkomst (VSO).

4.

Tijdspad

Een gemiddelde arbeidsmediation neemt vier tot zes weken in beslag, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en beschikbaarheid van cliënten en hun eventuele adviseurs. Als er naast het conflict ook ziekte speelt, kan het zijn dat – op advies van de bedrijfsarts – de mediation over een iets langere tijdsperiode plaatsvindt. Soms is het lastig om positie te bepalen in het vraagstuk over de kip of het ei. Met andere woorden: kun je jezelf pas gaan focussen op herstel en/of re-integratie als het conflict opgelost is, of moet je eerst wat verder herstellen in de tijd, voordat mediation van toegevoegde waarde zou kunnen zijn? De bedrijfsarts bekleedt in deze afweging een leidende rol en zijn advies zal zodoende worden gevolgd.

5.

Advies bedrijfsarts

Veel arbeidsmediations starten op advies van de bedrijfsarts. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat een werknemer ziekgemeld is vanwege spanningen op het werk. De bedrijfsarts wil dan de drempel om te re-integreren verkleinen en kan dan arbeidsmediation adviseren. Hij wil dan dat eerst het conflict wordt uitgesproken, voordat de werknemer start met re-integratie. Want hoe groot is tenslotte de kans op een succesvolle re-integratie als de oorzaak van de spanningen nog gewoon aanwezig is?

6.

Wie betaalt, bepaalt?

Bij arbeidsmediation betaalt de werkgever meestal de hele factuur. Dat staat echter helemaal los van de (on)partijdigheid. Als je hierover twijfelt, geef het vooral aan bij de mediator. Een MfN mediator heeft strikte gedragsregels dat hij zich onafhankelijk en neutraal zal opstellen. Een integriteitscode die zeer zwaar weegt.

7.

Vrijwilligheid

Een van de basisprincipes voor mediation is vrijwilligheid, alhoewel dit principe bij arbeidsmediation niet helemaal op lijkt te gaan.

8.

Geheimhouding

Alles wat besproken wordt tijdens mediation, valt onder de geheimhouding. Dit geldt voor alle personen die zich gebonden hebben aan de mediation, via de mediationovereenkomst of via de vertrouwelijkheidsverklaring, zoals bijvoorbeeld een HR-adviseur, advocaat of de bedrijfsjurist. Hierdoor kan werkelijk alles worden besproken, zonder dat dit later (tegen je) gebruikt mag worden. Zelfs niet als jullie onverhoopt geen oplossing zouden bereiken in mediation en zodoende een procedure nodig zou zijn. Alles wat je al wist voorafgaand aan de mediation, (zoals mails, contracten en brieven, etc.) is niet geheim. Maar alle communicatie tijdens het mediationtraject (onderlinge gesprekken, verslagen telefoongesprekken) wat als nieuwe informatie geldt, dat valt wel onder de strikte geheimhouding. Het vraagt de expliciete goedkeuring van beide partijen, om samen te willen instemmen om vertrouwelijke informatie openbaar te willen maken.

Kosten

Hieronder een voorbeeld van de kosten o.b.v. gemiddeld aantal uren en ‘standaard’ werkzaamheden. Standaard uurtarief arbeidsmediation € 160.00 p/u exclusief btw. Inclusief reistijd en telefonische consults.

UrenTariefExcl. btwIncl. btw
Kennismakingsgesprek: geen bijkomende kosten
a) Telefonisch kennismakingsgesprek werkgever0,5€ 0€ 0€ 0
b) Telefonisch kennismakingsgesprek werknemer0,5€ 0€ 0€ 0
Starttarief (opstellen mediationovereenkomst, e-mails, verslagen e.d.)€ 250,00€ 302,50
Intake (pre-mediation)
a) Intakegesprek op locatie werknemer2€ 175,00€ 350,00€ 423,50
b) Intakegesprek op locatie werkgever1€ 175,00€ 175,00€ 211,75
Mediationgesprek 1 werkgever & werknemer2€ 175,00€ 350,00€ 423,50
Caucus (daaropvolgende dag)
Vertrouwelijk telefoongesprek werknemer0,5€ 175,00€ 87,50€ 105,88
Vertrouwelijk telefoongesprek werkgever0,5€ 175,00€ 87,50€ 105,88
Verdere koers: 1) voortgang arbeidsbemiddeling of 2) onderhandelingstraject?   
Mediationgesprek 2 werkgever & werknemer2€ 175,00€ 350,00€ 423,50
Ofwel onderhandelingsgesprek i.c.m. arbeidsrechtdeskundigen   
Mediationgesprek 3 werkgever & werknemer1€ 175,00€ 175,00€ 211,75
Ofwel onderhandelingsgesprek i.c.m. arbeidsrechtdeskundigen   
Totale kosten exclusief btw€ 1.825,00   
Totale kosten inclusief btw€ 2.208,25   

Voor werkgevers

Wanneer een werknemer mediation verzoekt of de bedrijfsarts dit adviseert, dan dient de werkgever hieraan medewerking te verlenen. Wanneer een werkgever direct zou kiezen voor een ontbindingsprocedure, kan de rechter dit ontbindingsverzoek gemakkelijker afwijzen als blijkt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om een mediation mogelijk te maken. Wanneer de rechter dan toch besluit te ontbinden, omdat hij vindt dat de arbeidsrelatie onherstelbaar verstoord is geraakt, dan riskeert de werkgever dat hij bovenop de wettelijke transitievergoeding ook de zogenaamde billijke vergoeding moet betalen. En dit kan behoorlijk oplopen.

Voor werknemers

Het kan het een risico zijn voor de werknemer om niet mee te werken aan mediation. Dit kan sterk afhangen van de specifieke omstandigheden, maar het werkt in ieder geval nooit in je voordeel. Uiteraard ontneem je jezelf de kans om in onderling overleg en zonder verdere escalatie op korte termijn een echte oplossing van het probleem te krijgen. Los daarvan zijn de sancties divers als je niet meewerkt op advies van jouw werkgever of van de bedrijfsarts. Hierbij speelt het natuurlijk wel een rol of jouw werkgever duidelijk met je overlegt onder welke voorwaarden de mediation gestart wordt en dat jij ook een keuze hebt over de mediator. Als de werkgever tot overleg bereid is en je weigert toch de mediation, dan kan de werkgever tot een loonstop overgaan, of als zwaarwegend argument gebruiken dat jij geen medewerking wilt verlenen om tot een minnelijke of duurzame oplossing te geraken.

Neutraal en professioneel

Opgeleid en gekwalificeerd

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Kennismaken?

 Bel of mail Ferry!

The Point Q

Afroditekade 67
1076 DP Amsterdam

Linkedin

De kleine lettertjes

Alle rechten voorbehouden | The Point Q | Oog op Marketing

Call Now Button