MEDIATION IS NOT AN ALTERNATIVE, IT'S MORE A MANNER.

Scheiden? Burenruzie? Slepende familiekwesties? Problemen op de werkvloer? Conflicten met leveranciers of cliënten? Is mediation voor jullie de juiste aanpak? Samen goede afspraken maken voor de toekomst en inzicht krijgen in alles wat er speelt? 

ELK CONFLICT GAAT OVER BEGRIP OF ONBEGRIP

MEDIATION BIEDT UITKOMST OM DE GESPREKKEN CONSTRUCTIEVER TE LATEN VERLOPEN.

Conflicten zijn lastig en lang niet altijd te vermijden. Het lijken soms onoplosbare patstellingen, over en weer. Veranderde omstandigheden of gedwongen beslissingen kunnen leiden tot grote, niet direct inzichtelijke consequenties. Het doel wat je voor ogen had wordt plotseling zwaar gehinderd. Vaak lijkt het juridische perspectief de meest logische eerste stap om argumenten het nodige gewicht mee te geven. Waar sta ik en hoe sta ik zo stevig mogelijk?

Het is ook de weg van verdere verwijdering en onbegrip. Automatisch worden mogelijkheden beperkt tot de gecreëerde werkelijkheid. Overeenstemming vinden door verder te forceren geeft veel druk en weerstand.

Is hiermee dan niet een belangrijke fase overgeslagen? De kans om meer duidelijkheid te krijgen, het creëren van alternatieve opties en hierin de ruimte te vinden voor oplossingen die kunnen aansluiten op wederzijdse doelen?

Gesprek tafel
Ervaringen

Echtscheidingen

Een echtscheiding kan nogal stressvol en emotioneel zijn, er komt immers nogal wat op jullie af. Ferry kan jullie begeleiden en ervoor zorgen dat de scheiding soepel wordt afgehandeld. Eerlijke en duurzame oplossingen, dat is waar het om gaat. Zeker als er kinderen in het spel zijn.

Arbeidsmediation

Met een verstoorde arbeidsrelatie kunnen er ongezonde spanningen op de werkvloer ontstaan. Dat komt waarschijnlijk de sfeer en productiviteit niet ten goede. Een mediationtraject van twee á drie gesprekken brengt de professionals weer nader tot elkaar.

Ouderschapsbemiddeling

De gezamenlijke opvoeding na de scheiding, dat kan nogal een uitdaging zijn. Ouderschapsbemiddeling gaat over het willen afhechten, over datgene wat gedurende de periode van de scheiding er nog niet van gekomen is. Gestapelde problematiek over allerlei incidenten. Ouders blijf je voor altijd.

Relationele familiebemiddeling

Wanneer 'moeten uitpraten' de missie is, krimpt automatisch het luisterbereik. In familiemediation verschuift de focus soms van financiën naar complexe kwesties als botsende tradities, gezinsbelangen en zorgissues bij veranderende familiehiërarchie.

Ervaringen van anderen:

Positief, objectief, vriendelijk en duidelijk, vasthoudend, altijd beschikbaar, een echte rots in de branding. Door zijn vasthoudendheid en overtuiging dat er toch een kans van slagen is op een opening, heeft hij een vastzittende situatie weer open weten te maken. Heel dankbaar dat we Ferry hebben ingeschakeld.

A

15 sep 2022

We hebben Ferry leren kennen als een zeer open, bekwaam en deskundig persoon. Gaf veel ruimte voor discussies, maar greep op tijd en rustig in als het nodig was en leidde het gesprek zonder waardeoordeel in de juiste richting. We hebben heel veel aan zijn deskundige mediation gehad, we zijn blij dat we hem hebben ontmoet.

B&G

18 jul 2023

Wij hebben een uitstekende mediator gehad met veel kennis en ervaring op het gebied van (relationele) conflicten. Ferry kan heel goed de balans vinden tussen theorie & praktijk en zo iedereen keer op keer weer meekrijgen en de neuzen dezelfde kant op laten wijzen. Gewoonweg een harstikke warme en kundige professional!

Niko

11 juli 2023

De ervaring met The point Q is erg goed bevallen. Er is snel gehandeld. Er wordt op een prettige manier gecommuniceerd en het leert je ook nog eens iets over jezelf. Het traject is altijd spannend maar je voelt dat je serieus wordt genomen en er wordt gezocht naar een oplossing. Tevens is de afhandeling ook goed, nazorg en afronding.

Roy

27 jan 2023

Een terugbelverzoek achterlaten?

Hand

OPLOSSEN KOMT DAARNA

MEDIATION IS EERST SAMEN INZICHT KRIJGEN IN DE PROBLEMATIEK.

Mediation is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Nieuw verkregen informatie tijdens de mediationfase mag niet worden gedeeld met andere personen of instanties. Ook niet naderhand. Dit geeft de ongebondenheid om vrijuit te denken en hardop te spreken. Actief openstaan in een creatief proces van allerlei voorstellen, opties en verschillende ideeën. Tot het moment dat er de wens ontstaat om met elkaar formele afspraken te maken, ligt alles volkomen open.

Breder dan puur vanuit een juridische benadering, werken we samen vanuit de knelpunten tot een uitgebreide analyse. Hierdoor ontstaat inzicht in de motieven, zorgen, behoeftes en wensen, samengevat als het afzonderlijke belang. Vanuit deze positie wordt het inzichtelijker waar het beide werkelijk om gaat. Een gelijke interpretatie door de toevoeging van objectieve criteria zorgt voor extra draagkracht en een basis van onderling vertrouwen.

Mediation is neutraal, onpartijdig en onafhankelijk. Erop gericht om inzicht te verschaffen op zo veel mogelijk gebieden. Zaken te benoemen in een brede samenhang en oplossingsgericht te denken in het gemeenschappelijk belang. Een belangrijke taak is het verzorgen van een heldere verslaggeving, het opstellen van een slotovereenkomst en er op toe te zien dat alle afspraken zorgvuldig worden vastgelegd in de officiële documenten.

Ferry is aangesloten bij:

Ferry is door de MfN en NMv erkend als gespecialiseerd familie mediator. Om deze erkenning te mogen behouden, is het belangrijk dat de mediator zich voortdurend blijft bijscholen. Met een MfN/NMv mediator zit je zéker goed.

MfN Register
RVR
VAN
ADR
NMv
KVSS
Het Mediators Collectief

“We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used when we created them.”

Neutraal en professioneel

Opgeleid en gekwalificeerd

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Ferry Francois

Vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Kiezen voor mediation betekent zelf verantwoording en regie nemen voor de oplossingen. Natuurlijk kun jullie daarbij wel wat professionele support gebruiken!

Kennismaken?

 Bel of mail Ferry!

The Point Q

Afroditekade 67
1076 DP Amsterdam

Linkedin

De kleine lettertjes

Alle rechten voorbehouden | The Point Q | Oog op Marketing

Call Now Button